نمونه سوال و تکالیف
 
گروه بندی

پیام های آسمانی پایه هفتم
آپلود شده توسط: AdMiN در تاریخ 1396/11/02
فایل پیوست شده: پیام های اسمان هفتم ترم اول.docx حجم فایل: 79/68 کیلو بایت
پیام های آسمانی پایه هشتم
آپلود شده توسط: admin در تاریخ 1396/11/02
فایل پیوست شده: پیام های اسمان هشتم ترم اول.docx حجم فایل: 77/84 کیلو بایت
پیام های آسمانی پایه نهم
آپلود شده توسط: admin در تاریخ 1396/11/02
فایل پیوست شده: پیام های اسمان نهم ترم اول.docx حجم فایل: 82/17 کیلو بایت
هندسه و ریاضی پایه نهم
آپلود شده توسط: admin در تاریخ 1396/11/02
فایل پیوست شده: ریاضی پایه نهم.docx حجم فایل: 4/04 مگابایت
هندسه و ریاضی پایه هشتم
آپلود شده توسط: admin در تاریخ 1396/11/02
فایل پیوست شده: هندسه هشتم قبایی ترم اول.docx حجم فایل: 115/72 کیلو بایت
هندسه و ریاضی پایه هفتم
آپلود شده توسط: admin در تاریخ 1396/11/02
فایل پیوست شده: ریاضی هفتم آزیده ترم اول.docx حجم فایل: 95/67 کیلو بایت
مطالعات اجتماعی پایه هشتم
آپلود شده توسط: admin در تاریخ 1396/11/02
فایل پیوست شده: آقای پاشایی - مطالعات اجتماعی.rar حجم فایل: 21/80 کیلو بایت
مطالعات اجتماعی پایه هفتم
آپلود شده توسط: admin در تاریخ 1396/11/02
فایل پیوست شده: آقای پاشایی - مطالعات اجتماعی.rar حجم فایل: 22/84 کیلو بایت
مطالعات اجتماعی آقای پرنا - پایه نهم
آپلود شده توسط: admin در تاریخ 1396/11/02
فایل پیوست شده: پایه نهم.doc حجم فایل: 102/50 کیلو بایت
مطالعات اجتماعی آقای پرنا - پایه هشتم
آپلود شده توسط: admin در تاریخ 1396/11/02
فایل پیوست شده: پایه هشتم.doc حجم فایل: 102/50 کیلو بایت
مطالعات اجتماعی آقای پرنا - پایه هفتم
آپلود شده توسط: admin در تاریخ 1396/11/02
فایل پیوست شده: پایه هفتم.doc حجم فایل: 1/51 مگابایت
عربی پایه هفتم-داوری نژاد
آپلود شده توسط: ادمین در تاریخ 1396/11/02
فایل پیوست شده: عربی سال اول701.pdf حجم فایل: 415/79 کیلو بایت
قرآن پایه هفتم-داوری نژاد
آپلود شده توسط: ادمین در تاریخ 1396/11/02
فایل پیوست شده: قرآن هفتم 702.pdf حجم فایل: 282/86 کیلو بایت
قرآن پایه هشتم-داوری نژاد
آپلود شده توسط: ادمین در تاریخ 1396/11/02
فایل پیوست شده: قرآن هشتم 802.pdf حجم فایل: 300/02 کیلو بایت
قرآن پایه نهم-داوری نژاد
آپلود شده توسط: ادمین در تاریخ 1396/11/02
فایل پیوست شده: قرآن نهم 901.pdf حجم فایل: 325/31 کیلو بایت
آموزش دفاعی نهم-رجبی
آپلود شده توسط: ادمین در تاریخ 1396/11/02
فایل پیوست شده: دفاعی.docx حجم فایل: 106/57 کیلو بایت
عربی پایه هشتم-شاهمیری
آپلود شده توسط: ادمین در تاریخ 1396/11/02
فایل پیوست شده: عربی هشتم ترم اول801.docx حجم فایل: 164/10 کیلو بایت
قرآن پایه هفتم-شاهمیری
آپلود شده توسط: ادمین در تاریخ 1396/11/02
فایل پیوست شده: قرآن هفتم ترم اول.docx حجم فایل: 60/05 کیلو بایت
قرآن پایه هشتم-شاهمیری
آپلود شده توسط: ادمین در تاریخ 1396/11/02
فایل پیوست شده: قرآن هشتم ترم اول.docx حجم فایل: 58/15 کیلو بایت
قرآن پایه نهم-شاهمیری
آپلود شده توسط: ادمین در تاریخ 1396/11/02
فایل پیوست شده: قرآن نهم ترم اول.docx حجم فایل: 58/45 کیلو بایت
تفکر و سبک زندگی پایه هفتم-شبابی
آپلود شده توسط: ادمین در تاریخ 1396/11/02
فایل پیوست شده: تفکر و سبک زندگی هفتم.docx حجم فایل: 35/20 کیلو بایت
تفکر و سبک زندگی پایه هشتم-شبابی
آپلود شده توسط: ادمین در تاریخ 1396/11/02
فایل پیوست شده: تفکر و سبک زندگی هشتم.docx حجم فایل: 35/89 کیلو بایت
عربی پایه هفتم-عبدالمالکی
آپلود شده توسط: ادمین در تاریخ 1396/11/02
فایل پیوست شده: عربی هفتم.docx حجم فایل: 1/74 مگابایت
عربی پایه هشتم-عبدالمالکی
آپلود شده توسط: ادمین در تاریخ 1396/11/02
فایل پیوست شده: عربی هشتم.docx حجم فایل: 1/47 مگابایت
عربی پایه نهم-عبدالمالکی
آپلود شده توسط: ادمین در تاریخ 1396/11/02
فایل پیوست شده: عربی نهم.docx حجم فایل: 810/65 کیلو بایت
علوم تجربی پایه فتم-فرهادی
آپلود شده توسط: ادمین در تاریخ 1396/11/02
فایل پیوست شده: آقای فرهادی - علوم7.docx حجم فایل: 378/70 کیلو بایت
علوم تجربی پایه نهم-فرهادی
آپلود شده توسط: ادمین در تاریخ 1396/11/02
فایل پیوست شده: علوم9ترم1هوشمند.pdf حجم فایل: 264/30 کیلو بایت
علوم تجربی پایه هشتم-محمدپور
آپلود شده توسط: ادمین در تاریخ 1396/11/02
فایل پیوست شده: علوم هشتم.docx حجم فایل: 204/38 کیلو بایت
فارسی پایه هفتم-نوری
آپلود شده توسط: ادمین در تاریخ 1396/11/02
فایل پیوست شده: فارسی هفتم ترم اول هوشمند - اصلی.docx حجم فایل: 53/69 کیلو بایت
فارسی پایه هشتم-نوری
آپلود شده توسط: ادمین در تاریخ 1396/11/02
فایل پیوست شده: فارسی هشتم ترم اول هوشمند - اصلی.docx حجم فایل: 50/77 کیلو بایت
زبان انگلیسی پایه هفتم-ویسی
آپلود شده توسط: ادمین در تاریخ 1396/11/02
فایل پیوست شده: 7 h.pdf حجم فایل: 80/50 کیلو بایت
زبان انگلیسی پایه هشتم-ویسی
آپلود شده توسط: ادمین در تاریخ 1396/11/02
فایل پیوست شده: 8 h.pdf حجم فایل: 114/26 کیلو بایت
زبان انگلیسی پایه نهم-ویسی
آپلود شده توسط: ادمین در تاریخ 1396/11/02
فایل پیوست شده: 9 h.pdf حجم فایل: 101/56 کیلو بایت
علوم پایه نهم-نوری
آپلود شده توسط: ادمین در تاریخ 1396/11/02
فایل پیوست شده: سعید نوری - علوم.docx حجم فایل: 1/90 مگابایت
سوالات امتحانی نیمسال دوم علوم پایه نهم
آپلود شده توسط: آقای نوری در تاریخ 1395/02/12
فایل پیوست شده: علوم پایه نهم.rar حجم فایل: 1/33 مگابایت


آخرین اخبار:
پیوند های مفید:
تماس با ما:

دبیرستان غیردولتی هوشمند ( دوره اول )
37200033,37200044,37200055
کرمانشاه - انتهای خیابان کسری ، زیبا شهر ، بر بلوار اصلی
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه فرهیختگان جوان می باشد.
برای استفاده بهینه از این وب سایت از مرورگرهای مدرن مانند IE 9+ ، FireFox یا Google Chrome استفاده نمایید.