افتخارات  مدرسه


کسب مدال نقره مسابقات ووشو و راهیابی به مسابقات جهانی برزیل 2018 توسط سبحان تلاندشتی
درج شده در تاریخ 1397/01/19 توسط Admin.

کسب مدال نقره مسابقات ووشو و راهیابی به مسابقات جهانی برزیل 2018 را توسط سبحان تلاندشتی تبریک عرض می نماییم.  (( دبیرستان هوشمند ))