افتخارات  مدرسه


کسب مدال نقره المپیاد تایلند ( پرده هوشمند )
درج شده در تاریخ 1395/02/07 توسط AdMiN.

کسب مدال نقره المپیاد تایلند توسط دانش آموز محمد مهدی رحمانی در زمینه پرده هوشمند