افتخارات  مدرسه


کسب رتبه اول در آزمون دبیران فیزیک متوسطه و پیش دانشگاهی استان کرمانشاه
درج شده در تاریخ 1376/05/19 توسط AdMiN.