افتخارات  مدرسه


کسب مدال نقره جشنواره بین المللی مخترعین مالزی توسط ایلیا شاه محمدی
درج شده در تاریخ 1396/03/01 توسط AdMiN.

کسب مدال نقره جشنواره بین المللی مخترعین مالزی توسط ایلیا شاه محمدی