افتخارات  مدرسه


اهدا حکم قهرمانی در رشته های تنیس روی میز، شنا و جودو به دبیرستان هوشمند
درج شده در تاریخ 1396/03/11 توسط AdMiN.