افتخارات  مدرسه


مسابقات جهانی مخترعین
درج شده در تاریخ 1394/10/27 توسط Admin.

کسب مقام سوم مسابقات جهانی مخترعین در سال 2015 نورنبرگ آلمان توسط دانش آموز سراج الدین قنبری