افتخارات  مدرسه


وزارت علوم و تحقیقات لبنان
درج شده در تاریخ 1394/10/27 توسط Admin.

کسب مدال طلای افتخاری وزارت علوم و تحقیقات لبنان جهت اختراع دانش آموز دبیرستان هوشمند