افتخارات  مدرسه


ثبت اختراع
درج شده در تاریخ 1394/10/27 توسط Admin.

ثبت 7 اختراع توسط دانش آموزان این دبیرستان و 6 اختراع در حال ثبت .