نام: سیاوش
نام خانوادگی: قبائی
تحصیلات: اخذ مدرک لیسانس ریاضیات از تهران
بیوگرافی ساعت های حضور در مدرسه
نام: مهدی
نام خانوادگی: داوری نژاد
تحصیلات: اخذ مدرک کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب از کرمانشاه در سال1392
بیوگرافی ساعت های حضور در مدرسه
نام: غلامحسین
نام خانوادگی: اکبرزاده
تحصیلات: اخذ مدرک لیسانس
بیوگرافی ساعت های حضور در مدرسه
نام: بهروز
نام خانوادگی: پرنا
تحصیلات: اخذ مدرک فوق لیسانس جغرافیای طبیعی گرایش ژئو مورفولوژی از کرمانشاه در سال1385
بیوگرافی ساعت های حضور در مدرسه
نام: کیومرث
نام خانوادگی: محمدپور
تحصیلات: اخذ مدرک کارشناسی از کرمانشاه در سال1373
ساعت های حضور در مدرسه
نام: علی اکبر
نام خانوادگی: امجدیان
تحصیلات: اخذ مدرک فوق لیسانس جغرافیا از تهران در سال1380
ساعت های حضور در مدرسه
نام: بیژن
نام خانوادگی: رجبی
تحصیلات: اخذ مدرک لیسانس ابتدایی از کرمانشاه در سال1372
ساعت های حضور در مدرسه
نام: آیت اله
نام خانوادگی: آزیده
تحصیلات: اخذ مدرک لیسانس ریاضی از همدان در سال1376
ساعت های حضور در مدرسه
نام: امیر ارسلان
نام خانوادگی: اشکان
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: افشین
نام خانوادگی: بایگانه
سمت: مدرس
نام: ستار
نام خانوادگی: حیدری
تحصیلات: اخذ مدرک کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از کرمانشاه در سال94
بیوگرافی ساعت های حضور در مدرسه
نام: بیژن
نام خانوادگی: زند
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: جعفر
نام خانوادگی: شاهمیری
تحصیلات: اخذ مدرک فوق لیسانس ادبیات عرب از دانشگاه آزاد اسلامی در سال1394
ساعت های حضور در مدرسه
نام: همت
نام خانوادگی: شبابی
تحصیلات: اخذ مدرک لیسانس جغرافیا از دانشگاه رازی در سال1375
ساعت های حضور در مدرسه
نام: جواد
نام خانوادگی: عبدالمالکی
تحصیلات:
بیوگرافی ساعت های حضور در مدرسه
نام: کامبیز
نام خانوادگی: فرزادفر
تحصیلات: اخذ مدرک لیسانس گرافیک از شهید رجایی تهران در سال1378
ساعت های حضور در مدرسه
نام: سهراب
نام خانوادگی: فرهادی
تحصیلات: اخذ مدرک کارشناس علوم تجربی از کرمانشاه در سال1374
بیوگرافی ساعت های حضور در مدرسه
نام: حمید
نام خانوادگی: فروتن سهامی
سمت: مدرس
نام: جواد
نام خانوادگی: نوری
سمت: مدرس
نام: سید سعید
نام خانوادگی: نوری
تحصیلات: اخذ مدرک لیسانس
ساعت های حضور در مدرسه
نام: فرهاد
نام خانوادگی: نوری
تحصیلات: اخذ مدرک کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد کرمانشاه در سال1395
ساعت های حضور در مدرسه
نام: محمد
نام خانوادگی: ویسی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: محسن
نام خانوادگی: پاشایی
تحصیلات: اخذ مدرک لیسانس مطالعات اجتماعی از دانشگاه فذهنگیان در سال1393
بیوگرافی ساعت های حضور در مدرسه
نام: محمود
نام خانوادگی: کرمی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: جلیل
نام خانوادگی: کیانی پور
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: علی
نام خانوادگی: گل چینی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه