مشاوره

مشاور تحصیلی و تربیتی دبیرستان غیردولتی هوشمند : آقای مرتضی قبادی

اولیاء محترم در این بخش اطلاعات مربوط به مشاوره آموزشگاه را می توانید دانلود و مشاهده نمایید.

 

نکاتی مهم در تست زدن

 

جدول رشته های تحصیلی

 

هدایت تحصیلی

 

هنرستان های فنی و حرفه ای کرمانشاه

 

عوامل موثر در هدایت تحصیلی دانش آموزان